Välkommen {{vm.userFriendlyName()}}

Välkommen till Nordbro Jurister

Information om inkassotjänsten

Här kan du lägga in och löpande följa dina obetalda fakturor. För att handläggningen av ditt ärende skall gå så snabbt som möjligt är det viktigt att du fyller i formuläret så utförligt som möjligt. I användarguiden Registrera en ny faktura finner du förklaringar till hur du skall fylla i formuläret. Formuläret innehåller också hjälptexter som markeras med ett frågetecken

God inkassosed

Även om du har problem med att få betalt för dina fakturor är det viktigt att komma ihåg att den s​om är skyldig dig pengar en gång har varit din kund, och kanske kan bli det igen! Det är därför viktigt att iaktta såväl god affärssed som god inkassosed när man försöker få betalt för obetalda fakturor. För att bibehålla dina affärsrelationer rekommenderar vi följande hantering av ditt inkassoärende:

Minst en gång bör du påminna din kund innan du lämnar över ärendet till Nordbro Jurister. Påminnelsen bör skickas (eller göras muntligen) relativt snart efter förfallodagen och innehålla en skälig betalningsfrist, exempelvis 10 dagar. I påminnelsen bör du även meddela din kund om att ärendet överlämnas till inkasso om betalning inte sker.

Observera att du inte kan lägga in krav som är bestridda. Om din kund har gjort invändningar mot fakturan strider det mot god inkassosed att vidta inkassoåtgärder. Du får därför istället ringa till oss och diskutera ärendet, varefter vi med största sannolikhet kan biträda dig för att lösa tvisten - i eller utom domstol.

Vid danska gäldenärer är det viktigt att du i påminnelsen skriver att ärendet kan komma att överlämnas till inkasso och att detta i så fall innebär ytterligare kostnader. Påminnelsen måste vidare innehålla en betalningsfrist om minst tio dagar.

Om din kund betalar direkt till dig efter att du har registrerat en faktura är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan avbryta inkassoförfarandet

Observera att en anmälan av en ogrundad eller falsk faktura medför Nordbro Juristers omedelbara frånsägning av uppdraget samt risk om åtal enligt 9 kap brottsbalken.

Välkommen att registrera dina fakturor!

Nyheter
{{newsEntry.Title}}
{{newsEntry.Preamble}}
Fler nyheter