Välkommen {{vm.userFriendlyName()}}
Ärende
Gäldenär
Fakturanr.
Ursprungligt kapitalbelopp
Resterande kapitalbelopp
Betalt totalt
Resterande totalbelopp
Status
{{claim.ClaimId || 'Visa info'}} 
{{claim.Debtor}} 
{{claim.DebtRefs}} 
{{claim.OriginalPrincipal | sweCurrency}} 
{{claim.SystemPrincipal | sweCurrency }} 
{{claim.PaidSum | sweCurrency}} 
{{claim.RemainingSum | sweCurrency }} 
{{claim.Status}} 
Det finns inga registrerade inkassoärenden sparade för denna kund.
 
{{error}} 
Ärende
Gäldenär
Ursprungligt kapitalbelopp
Betalt totalt
Avskrivet belopp
Avslutsorsak
{{claim.ClaimId}} 
{{claim.Debtor}} 
{{claim.OriginalSum | sweCurrency}} 
{{claim.PaidSum | sweCurrency}} 
{{claim.WriteOffPrincipal | sweCurrency}} 
{{claim.Closure}} 
Det finns inga avslutade inkassoärenden sparade för denna kund.
 
{{error}}