Välkommen {{vm.userFriendlyName()}}
Kravet har registrerats!
Vänligen vänta medan sidan laddas in. Ett avtal med Nordbro krävs för tillgång till denna tjänst.
Kontakta oss på 040-238070 så berättar vi mer.
Avtalet med Nordbro har löpt ut, tillgång till denna tjänst är därför stängd.
Kontakta oss på 040-238070 för att förnya avtalet.
 
Är kunden påmind? Ja Nej
Stämmer kontouppgifterna? Ja Nej Lägg till konto ({{creditor.BankAccount.BankAccountType}} {{creditor.BankAccount.BankAccountNumber}})
Finns flera betalningsansvariga? Ja Nej
Org- / pnr.
Namn
Gatuadress
{{debtor.IdNumber}} 
{{debtor.FullName}} 
{{debtor.Address}} 
Det finns inga gäldenärer sparade för detta krav.
Fakturanr.
Ursprungligt krav
Påminnelse-/förseningsavgift
Förfallodatum
Beskrivning av fordran
{{debt.ReferenceNumber}} 
{{debt.OriginalPrincipal | sweCurrency}} 
{{debt.DebtCollectionFee | sweCurrency}}  {{debt.GuiReminderFee | sweCurrency}} 
{{ format(debt.DueDate) }} 
{{debt.Description}} 
Det finns inga skulder sparade för detta krav.
Kontonummer {{creditor.BankAccount.BankAccountNumber}}Saknas
Kontotyp {{creditor.BankAccount.BankAccountType}}Saknas
Obs! Ett giltigt konto för utbetalningar måste registreras innan det är möjligt att lägga upp krav i systemet.